oficiální web obce

Obecní úřad informuje

V úterý 11.4.2023 v době od 7:00 do 14:00 hod. bude firmou COMPAG provedeno zametání místní komunikace v Cihelně (od pomníku k obecnímu úřadu a dále ke křižovatce s hlavní komunikací u č.p. 11. Žádáme proto všechny občany, kteří parkují s auty na místní komunikaci, aby v tento den se svými vozidly nebránili provedení úklidu komunikace v celé šíři.

Oznamujeme všem, že nás dne 20.12.2022 navždy opustil náš dlouholetý člen zastupitelstva obce Dalovic pan Zdeněk Šilhart. Poslední rozloučení se uskuteční ve středu dne 28.12.2022 ve 13:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Starém městě v Mladé Boleslavi.

Rádi bychom vás pozvali na slavnostní znovu posvěcení opraveného kříže u Dalovic. Oprava kříže se nám podařila zrealizovat díky Zaměstnaneckým sbírkám ŠKODA AUTO.  Slavnostní zvonu posvěcení se koná 3.12. 2012 od 15.00. Sraz je u kříže v Dalovicích – https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2269183&x=14.8712475&y=50.4239301&z=17

Průvodního slova se ujme ředitelka Mladoboleslavského muzea paní Mgr. Kateřina Jeníčková, svěcení se ujme P. Kamil Škoda, zazpívá Bělská farní schola.

Pro účastníky je připraveno občerstvení.

Od 1.12.2022 do 31.3.2023 bude prováděn svoz BIO odpadů jen v liché týdny. Poslední svoz v listopadu v pátek 25.11., v prosinci pak 9.12., tj. 49. týden a pak vždy 1x za 14 dnů.

První adventní neděli 27.11.2022 od 16:30 hod. v parku u ZŠ a MŠ Dalovice vystoupí pěvecký sbor ZŠ u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Přijďte si poslechnout vánoční koledy.