oficiální web obce

Obecní úřad informuje

V roce 2024 zůstává místní poplatek za odpady ve stejné výši jako v předchozím roce, tedy ve výši Kč 400,- za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci. Popřípadě tuto částku hradí vlastník nemovitosti, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.

V neděli dne 22.10.20023 v 8:00 hod. bude proveden svoz nebezpečného odpadu (barvy, autobaterie) a elektrozařízení (lednice, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, mikrovlnky a zářivky), dále olej motorový a převodový v dobře uzavřených nádobách, drobné baterie a monočlánky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované.

Do nebezpečného odpadu nepatří plastové nádoby od primalexů a primalex barvy dále lepenka, azbest, asfalt a pneumatiky.

V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka, proto je třeba dovézt stanovené druhy odpadů na shromaždiště (zastávka MHD u ZŠ)  před osmou hodinou.